Sol·licituds d’autorització en zona de servitud de protecció de costes

A partir d’ara, els ens locals costaners poden presentar les sol·licituds relatives a les obres que realitzin a la zona de servitud de protecció i rebre les notificacions corresponents mitjançant nous tràmits habilitats dins el servei “Autorització en zona servitud de protecció“.

Per facilitar-los la presentació de la sol·licitud, hi ha disponible un formulari que s’adapta tant a la sol·licitud d’autorització convencional com al règim de comunicació prèvia.

Tant els tràmits existents com els nous d’aquest servei s’han adaptat al nou portal que permet respondre amb el tràmit corresponent directament des de les peticions o els requeriments.

X