SOC – Programes de col·laboració social

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) publica, a partir del proper 18 de gener,  el nou tràmit electrònic per sol·licitar entrar dins dels programes de Col·laboració Social.

Els programes de col·laboració social són una mesura de foment de l’ocupació que fa possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal, de persones desocupades i perceptores de prestacions per desocupació per a la realització d’obres i serveis d’interès general.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SOC – Programes de col·laboració social.

X