Candidatures als Guardons del Turisme de Catalunya, convocatòria 2016

L’ Ordre EMC/58/2016, de 23 de març, regula l’atorgament dels guardons del turisme de Catalunya per al 2016.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 d’abril de 2016, inclòs.

En la convocatòria d’enguany es lliurarà una Medalla del Turisme o un Diploma Turístic de Catalunya per cadascuna de les quatre categories següents:

  1. Turisme responsable.
  2. Millor experiència turística.
  3. Millor projecte de coneixement i recerca aplicada al sector turístic.
  4. Innovació.

Els guardons als quals fa referència aquesta Ordre són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap dotació econòmica.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “EMC – Guardons del Turisme”.

X