S’obre la convocatòria de subvencions per al foment de l’Emprenedoria entre joves

S’obre el termini per a presentar sol·licituds en la convocatòria de subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre les persones joves destinatàries del Programa de garantia juvenil, cofinançat amb fons de la Unió Europea.

Els possibles beneficiaris de la convocatòria, entre els que es compten els ens locals, han de presentar els projectes de forma agrupada, i subscriure entre ells acords o convenis de col·laboració amb el repartiment de costos i accions del projecte entre les diverses entitats.

La presentació de la sol·licitud serà única i la realitzarà l’entitat promotora en nom de la resta. Si es tracta d’un ens local, aquesta presentació l’haurà de fer a través d’EACAT.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “Emprenedoria Garantia juvenil “.

X