Simplificació en la tramitació dels formularis web fets amb tecnologia .net

A partir del 2 de març, trobareu tràmits dissenyats com a formularis web (fets amb tecnologia .net) amb tres diferents mecanismes d’identificació i signatura, fruït de la categorització que els prestadors de serveis específics del Catàleg de tràmits d’EACAT estan realitzant. Aquest procés de classificació és complex i requerirà un temps; per aquest motiu d’ara en endavant podeu trobar-vos tràmits, que són formularis web, amb els diferents tipus de mecanismes de signatura i identificació.

Actualment els formularis web se signen electrònicament amb el certificat T-CAT de l’usuari i utilitzen l’aplicació del Signador. Aquesta aplicació és compatible amb qualsevol navegador, però és imprescindible executar i instal·lar l’aplicació Nativa Signador. Aquesta dependència de JAVA pot provocar que en alguns usuaris no els hi funcioni correctament la part de signatura.

Per això, el Consorci AOC ha implementat una millora que permet signar els formularis web utilitzant  el signador centralitzat i el certificat de segell electrònic de l’organisme cedit en exclusivitat per ús dels serveis AOC (o el del Consorci AOC si l’ens no ha cedit aquest certificat). D’aquesta manera s’eviten els possibles problemes d’instal·lació de JAVA i de l’aplicació Nativa Signador.

Trobareu més informació en la FAQ: SIG – Com se signen els formularis web fets amb tecnologia .net?

X