Us informem que s’ha detectat una incidència d’accés a  EACAT per la qual cosa no estan disponibles les aplicacions a les que s’accedeix a través d’aquesta plataforma i també aquells que generen registre d’entrada o sortida:

 • Tramitació Interadministrativa
 • Via Oberta
 • e-NOTUM
 • ERES
 • e-Contractació
 • e-TAULER
 • Transparència i SEU-e 2.0
 • e.FACT
 • iArxiu
 • Desa’l
 • e-TRAM

Tampoc es podran sol·licitar/revocar certificats a través d’EACAT.

Les peticions que s’enviïn via web service als nostres productes tampoc es podran realitzar.

Tan aviat estigui resolt us ho comunicarem a través d’aquest espai.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del nostre Portal de Suport.

X