[Resolta][AOC] Incidència detectada amb errors intermitents a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que pot produir errors intermitents a la plataforma d’EACAT o a l’accès a EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 08/04/2022 08:15h Data fi: […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: “S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT o a l’accès a EACAT.” Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: “S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT o a l’accès a EACAT.” Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT Tràmits

La següent incidència es troba actualment resolta: Arran de la incidència que es va publicar en estat dels serveis i que va tenir afectació entre el 23/03/2022 15:00h i el 28/03/2022 23:59h es poden trobar registres duplicats a l’EACAT, afectats per la correcció duta a terme. Aquests serveis ja tornen a funcionar amb normalitat. Serveis afectats: […]

[Resolta] [Externa] Incidència detectada en el servei de Registre Públic de Contractes

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta al servei de Registre Públic de Contractes Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: RPC (Registre Públic de Contractes) Data inici: 31/03/2022 10:00h Data fi: 31/03/2022 12:20h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 11:00h 30/03/2022 Data […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada en l’accés i funcionament de les eines d’e-Contractació (PSCP, e-Licita i RPC)

La següent incidència es troba actualment resolta: “Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis d’e-Contractació: PSCP, e-Licita i RPC” Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: PSCP, e-Licita i RPC Data inici: 29/03/2022 11:00 Data fi: 29/03/2022 12:49 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: EACAT, e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 24/03/22 8:30 h Data fi: […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada als nostres sistemes

La incidència que afectava els nostres sistemes ha quedat resolta. Els serveis e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, ERES, CÒPIA, Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Representa i Via Oberta ja tornen a funcionar amb normalitat. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][Externa]Incidència detectada a l’estabilitat dels serveis PSCP, e-Licita i RPC (23/02/2022 01:30 hores)

La següent incidència es troba actualment resolta: Des del Departament d’Economia i Hisenda ens han informat que s’ha detectat una incidència que pot afectar puntualment a l’estabilitat del servei PSCP, e-Licita i RPC Aquests serveis ja tornen a estar disponible. Serveis afectats: PSCP, e-Licita i RPC Data inici: 23/02/2022 01:30h Data inici: 23/02/2022 10:30h Trobareu tota la […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de PSCP, RPC i e-Licita

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta els serveis PSCP, RPC i e-Licita. Des del Departament d’Economia i Hisenda ens han informat que s’ha detectat una incidència que està afectant el rendiment dels serveis d’e-Contractació (PSCP, RPC i e-Licita). Els tècnics estan treballant per […]

[Finalitzada][Externa] Intervenció programada als serveis del Departament d’Economia i Hisenda (IPEC) per al dia 11 de febrer entre les 19:00 i les 22:00

La intervenció duta a terme als serveis via integració Web Service del Departament d’Economia i Hisenda (IPEC) el dia 11 de Febrer entre les 19:00 i les 22:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. Serveis afectats: PSCP i RPC Data inici: 11/02/2022 19:00 Data fi: 11/02/2022 22:00 Trobareu […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada en l’ús de PSCP, e-Licita i RPC

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta a l’accés i ús de diferents serveis d’e-Contractació (PSCP, Sobre Digital i RPC). Els tècnics del servei al Departament d’Economia i Hisenda estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible. Els serveis es tornen a estar restablerts. Serveis afectats: PSCP, e-Licita i […]

[Externa] Intervenció programada amb afectació a les integracions amb el servei Registre Públic de Contractes (RPC) per al dia 29 de Gener entre les 10:00 i les 10:30

La intervenció duta a terme als sistemes d’integració de procesos del Departament d’Economia i Hisenda i externa al Consorci AOC el dia 29 de Gener entre les 10:00 i les 10:30 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. Servei afectat: Registre Públic de Contractes (RPC) Data inici: 29/01/2022 10:00 Data fi: 29/01/2022 10:30 Trobareu tota la […]

[Finalitzada] [Externa] Intervenció programada amb afectació general als serveis del AOC per al dia 12 de gener entre les 23:00 i les 23:05

La intervenció duta a terme a tots els serveis el dia 12 de gener entre les 23:00 i les 23:05 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. Serveis afectats: VÀlid, Representa, Portasignatures,  EACAT, EFACT, e-Tram, e-Tauler, e-Valisa, e-Notum, MUX, Via Oberta, SEU-e, CÒPIA, e-LICITA,idCat, PSCP, iArxiu, COPIA, DESA’L i ERES Data inici: 12/01/2022 23:00 h […]

[Resolta][Externa]Incidència detectada en l’accés als serveis d’e-Contractació

S’ha detectat una incidència en l’accés als serveis PSCP (tant a l’eina de gestió com al portal públic), RPC i e-Licita. Els tècnics del servei al Departament d’Economia i Hisenda estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible. Serveis afectats: Perfil de contractant (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC) i e-Licita Data inici: 15/11/2021 […]

[Resolta] [Externa] Intervenció programada als serveis RCP, PSCP, SIFECAT1420 i el Portal de l’Agència de Ciberseguretat per al dia 06 de novembre entre les 00:30 i les 04:00

La següent incidència es troba actualment resolta: A causa d’una intervenció programada i externa al Consorci AOC, l’accés als serveis de Registre Públic de Contractes (RPC), Perfil de contractant (PSCP), SIFECAT1420 i el Portal de Seguretat de l’Agència de Ciberseguretat  poden experimentar talls puntuals a través de GICAR el dia 06 de novembre entre les 00:30 […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta als diferents serveis de l’AOC

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava els diferents serveis de l’AOC. Serveis afectats: Trameses d’EACAT autoenviables, Còpia, Desa’l, e-Notum, e-Tauler, Registre Public de Contracte (RPC), e-Tram ,Vàlid, Via Oberta Data inici: 23/09/2021 15:05 Data fi: 23/09/2021 15:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][Externa] Incidència detectada als serveis de PSCP, Sobre Digital i RPC.

La següent incidència es troba actualment resolta: Des del Departament d’Economia i Hisenda ens han informat que s’està produint una incidència que afecta a diferents aplicacions d’e-Contractació. En concret impedeix el funcionament de PSPC, Sobre Digital i RPC. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: PSCP, Sobre Digital i RPC. Data Inici: 09/06/2021 […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada als serveis de l’AOC per saturació de la xarxa

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta els serveis de l’AOC per possibles problemes de xarxa als servidors.Estem treballant per minimitzar l’impacte i recuperar els serveis sense corrupcions. Data inici: 23/03/2021 5:00Data fi: 23/03/2021 10:30 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][Externa] Incidència en l’accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i Registre Públic de Contractes (RPC)

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta en l’accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i Registre Públic de Contractes (RPC). A causa d’aquesta incidència, aquests serveis no es troben disponibles. Serveis afectats: PSCP, RPC i Sobre Digital Data inici: 26/02/2021 […]

[Resolta][AOC] Incidència generalitzada als diversos serveis del AOC

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència generalitzada que afecta als següents serveis del AOC. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: CÒPIA, DESA’l, e-LICITA, e-NOTUM, e-SET, e-Subhasta, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, e.FACT, EACAT, ERES, FUE Local, HÈSTIA, iArxiu, idCAT, idCATMòbil, ER idCAT, Integració, Perfil de contractant (PSCP), Portasignatures, Registre […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada en l’accés i funcionament de les eines d’e-Contractació (PSCP, Sobre Digital i RPC)

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que pot afectar al rendiment de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Sobre Digital i Registre Públic de Contractes. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: PSCP, Sobre Digital i RPC. Data inici: 29/07/2020 12:45 Data fi: 29/07/2020 14:21 Trobareu tota la […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 15:30h 23/07/2020 Data fi: 17:30h 23/07/2020 […]

[Finalitzada] [AOC] Intervenció programada per tasques de manteniment a la plataforma d’EACAT per al dia 22 de Juliol entre les 16:00 i les 18:00

23/07/2020 12:00: La intervenció duta a terme a la plataforma EACAT el dia 22 de Juliol entre les 16:00 i les 18:00 va finalitzar correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. 14/07/2020 a les 08:30: A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment, la plataforma d’EACAT no estarà disponible […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al rendiment de les eines d’e-Contractació (PSCP, Sobre Digital i RPC)

05/03/2020 12:30: La incidència que afectava els serveis al Centre de Processament de Dades en el qual estan allotjades, entre d’altres, les aplicacions d’e-Contractació (Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Sobre digital, RELI i RPC) es troba actualment resolta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. 04/03/2020 11:00: La incidència al Centre de Processament de Dades […]

[Resolta][Externa][Actualització] Incidència detectada al rendiment de les eines d’e-Contractació (PSCP, Sobre Digital i RPC)

20/02/2020: 16:30: La incidència que afectava de manera intermitent al rendiment dels serveis de Contractació electrònica (Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Sobre Digital i Registre Públic de Contractes) es troba actualment resolta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. 20/02/2020 14:03: A causa d’aquesta incidència amb afectació al funcionament del Registre Públic de Contractes, la […]

[Resolta] [Externa] Incidència detectada en l’accés i funcionament de les eines d’e-Contractació (PSCP, Sobre Digital i RPC)

25/02/2020 – 17:30: La incidència que afectava el rendiment dels serveis de Contractació electrònica ha quedat resolta. 25/02/2020 – 12:57: S’ha detectat una incidència que pot afectar el rendiment dels serveis de Contractació electrònica (Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Sobre Digital i Registre Públic de Contractes). 25/02/2020 – 10:30: S’ha detectat una incidència que […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada en la validació de certificats

La incidència amb errors de validació de certificats que afectava els serveis:  e-NOTUM, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, EACAT (amb accés amb certificat), PSCP, e-Licita, Registre Públic de Contractes (RPC), Registre unificat (MUX), Transparència i SEU-e, Vàlid (Validador-PSIS, Signador centralitzat, etc.), Via Oberta, EFACT, Hèstia,  es troba actualment resolta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Trobareu […]

[Resolta] Incidència a la recepció de trucades al Centre d’Atenció a Usuaris de l’AOC

08/11/2019 14:30h: des de divendres a les 14:30, la centraleta telefònica del nostre proveïdor del servei de Centre d’atenció a l’usuari (CAU), torna a estar operativa. Segons ens informa, la causa del problema ha estat l’atac informàtic del ransomware BitPaymer que ha afectat greument els sistemes de diverses empreses, entre elles, al nostre proveïdor. Us […]

Serveis mínims a Suport el 18-O

Amb motiu de la vaga del 18-O, el servei del CAU només podrà garantir l’atenció d’incidències bloquejants i suspensions de certificats digitals. En aquest sentit, us recomanem que contacteu, preferiblement, a través del formulari web: https://ja.cat/ZPo4e Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta als nostres sistemes amb afectació des de les 9:45 fins a les 10:15

S’ha detectat una incidència que afectava l’accés i el rendiment dels següents serveis: e-Valisa e-NOTUM e-TAULER EACAT Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) Registre Públic de Contractes (RPC) Transparència i SEU-e Via Oberta. Aquesta incidència no ha afectat els sistemes d’integració (PCI). La incidència ha quedat resolta a les 10:15. Trobareu tota la informació […]

[Resolta] [Externa] Incidència detectada a diferents serveis de l’AOC

La incidència que afectava els serveis oferts per la Generalitat de Catalunya es troba actualment resolta: Consultes de Via Oberta al CATSalut Registre Públic de Contractes (RPC) e-Licita idCAT Mòbil amb Targeta Sanitària (TSI) Sobre Digital Perfil del Contractant (PSCP) Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada en els serveis de l’AOC

La incidència que afectava el rendiment dels següents serveis de l’AOC ha quedat resolta: e-NOTUM e-TAULER e-VALISA EACAT Perfil de contractant (PSCP) Registre Públic de Contractes (RPC) Registre unificat (MUX) Via Oberta Altes d’idCatMobil. Aquests serveis, per tant, haurien de funcionar amb normalitat. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada en la validació de certificats

02/07/2019 20:00: La incidència en la validació de certificats ha quedat resolta Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC. 02/07/2019 14:33: Actualitzem la llista de serveis afectats per aquesta incidència: e-NOTUM e-TAULER e-VALISA EACAT Perfil de contractant (PSCP) Registre Públic de Contractes (RPC) Registre unificat (MUX) Via Oberta […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada per annexar documents als contractes informats al Registre Públic de Contractes

La incidència comunicada pel Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, es troba actualment resolta. Aquest servei ja torna a estar disponible. Per aquesta incidència aquells contractes que requereixen d’adjunt per la seva introducció al RPC, quedaran en estat “organisme contractant” i caldrà modificar-los per afegir el document corresponent i fer la tramesa definitiva al […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada afectant el rendiment dels diferents serveis de l’AOC

La incidència que afectava el rendiment dels diferents serveis de l’AOC es troba actualment resolta. Els serveis afectats eren els següents: Trameses d’EACAT autoenviables Còpia Desa’l e-Notum e-Tauler Registre Public de Contracte (RPC), només via integració de serveis web e-Tram Vàlid Via Oberta Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Trobareu tota la informació sobre […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada en els diferents serveis de l’AOC

La incidència que afectava diferents serveis de l’AOC ha quedat resolta. Els serveis que estaven afectats per la incidència són: Trameses d’EACAT autoenviables Còpia Desa’l e-Notum e-Tauler Registre Public de Contracte (RPC), només via integració de serveis web e-Tram Vàlid Via Oberta Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Trobareu tota la informació sobre qualsevol […]

[Finalitzada] [AOC] Intervenció programada als serveis de l’AOC per als dies 6 i 13 de juliol

15/07/2019 11:00h: La intervenció duta a terme per tasques de manteniment d’infraestructura el dia 06 i 13 de Juliol entre les 10:00h i les 16:00h ha finalitzat correctament. Els serveis es troben restablerts. 17/06/2019 15:20 h : Actualitzem la llista de serveis afectats. A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment d’infraestructura, es veuran afectats els […]

[Resolta] [AOC] [Actualització] Incidència detectada al servei de validador PSIS

30/05/2019 14:00 h: Des de les 14:00h estem prestant el servei des de l’entorn secundari. Si teniu problemes a l’hora de ressegellar les signatures envieu-les si us plau a validar/completar a: http://157.97.65.27/psis/catcert/dss   30/05/2019 11:00 h: S’ha detectat una incidència que afecta al servei de PSIS provocant errors puntuals. Serveis afectats: e-NOTUM, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, EACAT, […]

[AOC] [Resolta] Incidència detectada i resolta a l’EACAT

S’ha detectat una incidència que afecta l’accés i el rendiment de l’ EACAT. Aquesta incidència afecta els següents serveis: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e i Via Oberta. S’està treballant per resoldre-la el més aviat possible. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació […]

[Finalitzada] [Externa] Intervenvió programada al Registre Públic de Contractes

La intervenció duta a terme el 15/05/2019  al Registre Públic de Contractes (RPC) ha finalitzat correctament. A partir d’aquesta es farà efectiva l’eliminació del camp PIME dels Excel de càrrega de contractes menors i per efectuar la tramesa massiva d’aquests contractes, caldrà que la plantilla d’Excel no incorpori la columna corresponent a aquest camp (PIME). Trobareu tota la informació […]

X