[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei d’autenticació amb idCAT Mòbil

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil. A causa d’aquesta incidència, aquest servei pot presentar problemes intermitents. Serveis afectats: idCATMòbil, eTram i eNotum Data inici: 20/05/2022 15:45h Data fi: 20/05/2022 17:05h Trobareu tota la informació sobre qualsevol […]

[Resolt][Externa] Incidència al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: idCAT Mòbil,VÀLid, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 16/05/2022 08:30h Data fi:16/05/2022 11:30h Trobareu tota la informació sobre qualsevol […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada en el servei d’eNotum

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta a les descàrregues de les evidències en el servei d’eNotum. Aquest servei ja torna a estar disponible. Serveis afectats: e-NOTUM Data inici: 21/04/2022 10:30h Data fi: 21/04/2022 15:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada amb errors intermitents a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que pot produir errors intermitents a la plataforma d’EACAT o a l’accès a EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 08/04/2022 08:15h Data fi: […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: “S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT o a l’accès a EACAT.” Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: “S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT o a l’accès a EACAT.” Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT Tràmits

La següent incidència es troba actualment resolta: Arran de la incidència que es va publicar en estat dels serveis i que va tenir afectació entre el 23/03/2022 15:00h i el 28/03/2022 23:59h es poden trobar registres duplicats a l’EACAT, afectats per la correcció duta a terme. Aquests serveis ja tornen a funcionar amb normalitat. Serveis afectats: […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, e-Fact, EACAT, Còpia, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 11:00h 30/03/2022 Data […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: EACAT, e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 24/03/22 8:30 h Data fi: […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei de Registre Unificat (MUX), Via Oberta, eNOTUM, eFact, e-Valisa, eTram, FUE, idCAT mobil, EACAT tramits i e-Licita

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta als serveis de Registre Unificat (MUX), Via Oberta, eNOTUM, eFact, e-Valisa, eTram, FUE, idCAT mobil, EACAT tramits i e-Licita. Els serveis tornen a estar restablerts. Serveis afectats: Registre Unificat (MUX), Via Oberta, eNOTUM, eFact, e-Valisa, eTram, FUE, idCAT mobil, EACAT tramits i e-Licita Data inici: 14/03/2022 […]

[Resolta][Externa] Incidència al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM. Serveis afectats: idCAT Mòbil,VÀLid, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 03/03/2022 12:00h Data fi: 03/03/2022 13:15h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada als nostres sistemes

La incidència que afectava els nostres sistemes ha quedat resolta. Els serveis e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, ERES, CÒPIA, Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Representa i Via Oberta ja tornen a funcionar amb normalitat. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM. Serveis afectats: idCAT Mòbil, VÀLid, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 17/02/2022 14:00h Data inici: 17/02/2022 17:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM. Serveis afectats: idCAT Mòbil,VÀLid,HÈSTIA, e-TRAM i e-NOTUM. El servei es troba restablert. Data inici: 04/02/2022 07:40h Data fi: 04/02/2022 8:30h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada amb la validació de certificats Uanataca

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta a la validació de certificats de Uanataca. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Valid (PSIS)/eNotum Data inici: 02/02/2022 11:30h Data fi: 04/02/2022 09:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei del VÀlid al accedir amb IDCAT Mòbil

La següent incidència està actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta al servei del VÀlid al accedir amb IDCAT Mòbil. El servei torna a estar disponible. Serveis afectats: Valid, IDCAT Mòbil, e-TRAM i e-Notum Data inici: 20/01/2022 12:30h Data inici: 20/01/2022 13:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Finalizada] [Externa] Incidència detectada al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: idCAT Mòbil,VÀLid,HÈSTIA, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 14/01/2022 10:45h Data fi: 14/01/2022 14:50h Trobareu tota la informació sobre […]

[Finalitzada] [Externa] Intervenció programada amb afectació general als serveis del AOC per al dia 12 de gener entre les 23:00 i les 23:05

La intervenció duta a terme a tots els serveis el dia 12 de gener entre les 23:00 i les 23:05 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. Serveis afectats: VÀlid, Representa, Portasignatures,  EACAT, EFACT, e-Tram, e-Tauler, e-Valisa, e-Notum, MUX, Via Oberta, SEU-e, CÒPIA, e-LICITA,idCat, PSCP, iArxiu, COPIA, DESA’L i ERES Data inici: 12/01/2022 23:00 h […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: idCAT Mòbil,VÀLid,HÈSTIA, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 04/01/2022 15:00h Data fi: 04/01/2022 17:30h Trobareu tota la informació sobre […]

[Resolta][AOC] Incidència general en els serveis del AOC

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que provoca errors intermitents als diferents serveis de l’AOC Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: VÀlid, Representa, Portasignatures,  EACAT, e-Tram, e-Tauler, e-Valisa, e-Notum, MUX_CONSULTA, MUX_REGISTRE, Via Oberta, SEU-e, CÒPIA, e-LICITA Data inici: 31/12/2021 9:00 h Data inici: 31/12/2021 13:45 h Trobareu tota la […]

[Resolta][AOC] Incidència general en els serveis del AOC

La següent incidència es troba actualment resolta: Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: VÀlid, Representa, Portasignatures,  EACAT, e-Tram, e-Tauler, e-Valisa, e-Notum, MUX_CONSULTA, MUX_REGISTRE, Via Oberta, SEU-e, CÒPIA, e-LICITA Data inici: 27/12/2021 9:00 h Data fi: 27/12/2021 12:50 h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] [AOC] Incidència general en els serveis del AOC

La següent incidència es troba actualment resolta: Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: VAlid, Representa, Portasignatures, ERES, EACAT, e-Tram, e-Tauler, eNotum, MUX_CONSULTA, Via Oberta, COPIA, eValisa, e-LICITA Data inici: 24/12/2021 6:30 h Data fi: 24/12/2021 16:00 h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei PSIS

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta PSIS Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-NOTUM, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, EACAT, Perfil de contractant (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Registre unificat (MUX), Transparència i SEU-e, Vàlid (Validador-PSIS, Signador centralitzat, etc.), Via Oberta, EFACT. Data inici: 16/12/2021 11:00 Data […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta: Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, e-NOTUM i e-TRAM. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: idCAT Mòbil, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 13/12/2021 13:00h Data fi: 13/12/2021 14:30h Trobareu tota la informació sobre […]

[AOC][Resolta] Incidència detectada al servei e-NOTUM

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava el servei e-NOTUM. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Servei afectat: e-NOTUM. Data inici: 13/12/2021 09:00 Data fi: 13/12/2021 13:00 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència general en els serveis del AOC

Aquesta incidència ha quedat resolta: S’ha detectat una incidència que afecta als serveis oferts per l’AOC. Serveis afectats: e-TRAM, Copia, e-LICITA, e-NOTUM, e-SET, e-Subhasta, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, e.FACT, EACAT, ERES, FUE Local, iArxiu, Registre unificat (MUX), Representa, Transparència, SEU-e, Via Oberta i VAlid Data inici: 07/12/2021 15:45h. Data fi: 07/12/2021 19:15h. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de SMS

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, e-NOTUM i e-TRAM. Aquesta incidència pot provocar errors intermitents en l’enviament de SMS. Serveis afectats: idCAT Mòbil, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 03/12/2021 15:20h Data fi: 03/12/2021 16:10h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web […]

[Finalitzada][AOC]Canvi de certificat a la signatura dels serveis de l’AOC

Els següents canvis ja han estat efectuats:. El dimecres 12 de gener es canviarà el certificat amb el que signem als següents serveis, ja que l’actual certificat (número de sèrie 52185d3567157b41) expira el dia 17 de gener: Afectació integració general: Respostes XML dels serveis integrats mitjançant la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) de l’AOC. Afectació integració Registre Unificat (MUX): […]

[Resolta][AOC] Incidència general en els serveis del AOC

La incidència següent està actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta als serveis oferts per l’AOC. Els serveis es troben disponibles. Serveis afectats: e-TRAM, Copia, e-LICITA, e-NOTUM, e-SET, e-Subhasta, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, e.FACT, EACAT, ERES, FUE Local, iArxiu, idCAT Mòbil, Integració,  Registre unificat (MUX), Representa, Transparència, SEU-e, Via Oberta i VAlid Data inici: 25/11/2021 12:30h […]

[Finalitzada][Externa] Intervenció programada al servei d’enviament de SMS per al dia 24 de Novembre entre les 17:00 i les 18:00

La intervenció duta a terme al servei d’enviament de SMS  el dia 24 de Novembre entre les 17:00 i les 18:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. Serveis afectats: IDCAT Mòbil, e-Notum, e-TRAM i VAlid. Data inici: 24/11/2021 17:00h Data fi: 24/11/2021 18:00h Trobareu tota la informació sobre qualsevol […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada en l’accés a eNOTUM Ciutadà

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta en l’accés a eNOTUM Ciutadà. La incidència únicament afecta a l’accés mitjançant l’ingrés “Amb enviament Codi” Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-NOTUM Ciutadà Data inici: 17-11-2021 16:30h Data fi: 17-11-2021 21:20 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei d’e-NOTUM que pot provocar errors intermitents a l’hora de generar notificacions

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta el servei d’e-NOTUM que pot provocar errors intermitents a l’hora de generar notificacions. Aquest servei ja torna a estar disponible. Serveis afectats: e-NOTUM Data inici: 20/10/2021 15:00 Data fi: 21/10/2021 17:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta als diferents serveis de l’AOC

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava els diferents serveis de l’AOC. Serveis afectats: Trameses d’EACAT autoenviables, Còpia, Desa’l, e-Notum, e-Tauler, Registre Public de Contracte (RPC), e-Tram ,Vàlid, Via Oberta Data inici: 23/09/2021 15:05 Data fi: 23/09/2021 15:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Finalitzada][AOC] Intervenció programada a diversos serveis de l’AOC per al dia 25 de Setembre entre les 9:00 i les 12:00

La intervenció duta a terme als serveis MUX, FitxaNotarial, DCOC, Notaris, Notaris Deutes el dia 25 de setembre entre les 9:00 i les 12:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. Serveis afectats: MUX, FitxaNotarial, DCOC, Notaris, Notaris Deutes, eTRAM, eNotum, eFACT, FUE, OVER, SIR, Registre IDCATMobil i e-Licita. Data inici: 25/09/2021 9:00h Data fi: 25/09/2021 […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta al servei d’e-NOTUM

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta el servei e-NOTUM, amb afectació parcial a l’accés a les notificacions. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-NOTUM Data inici: 20/07/2021 10:00 h Data fi: 20/07/2021 10:30 h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat […]

[Resolta][Externa] Incidència detectada al servei de SMS

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, e-NOTUM i e-TRAM. Aquesta incidència pot provocar errors intermitents en l’enviament de SMS. Serveis afectats: idCAT Mòbil, e-TRAM i e-NOTUM. Data inici: 09/07/2021 11:20 Data fi: 09/07/2021 17:30 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada i resolta al servei del VÀLid

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava el servei de VÀLid per l’enviament dels SMS i a l’hora de donar-se d’alta a l’idCAT Mòbil. Serveis afectats: VÀLid/idCAT/eTram/eNotum Data inici: 05/07/2021 13:00 Data Fi: 05/07/2021 13:45h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei d’e-NOTUM.

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta al servei d’e-NOTUM a l’hora de descarregar les evidències. Aquest servei ja tornen a estar disponible. Serveis afectats: e-NOTUM Data inici: 10/06/2021 09:35h Data fi: strong>10/06/2021 13:15h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Finalitzat][AOC] Canvi de certificat www.idcat.cat

El dimecres 16 de juny, a les 15 hores es realitzarà un canvi de certificat de servidor segur www.idcat.cat. El nou certificat està emès per la nova Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels: clau arrel de l’entitat certificadora clau de l’entitat de certificació IMPORTANT! No hauria de ser el procediment habitual, però […]

[Resolta][AOC]Intervenció programada al Servei eNotum del dia 14 al 17 de maig

17/05/2021 09:00h: Actualització finalitzada amb èxit. El servei ja es troba plenament operatiu i tots els entorns funcionen correctament i es poden crear i visualitzar les notificacions amb plena normalitat. Us recordem que en totes les notificacions afectades s’ha allargat el termini per a la pràctica durant 3 dies. Els serveis es troben restablerts. Serveis […]

[Finalitzada][AOC] Canvi de certificats serveis3.nt.aoc.cat i serveis3-pre.nt.aoc.cat

La intervenció duta a terme el dimecres 5 de maig entre les 15:00 i les 18:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes. es realitzarà un canvi dels certificats de servidor segur per als dominis serveis3.nt.aoc.cat i serveis3-pre.nt.aoc.cat Els nous certificats estan emesos per l’Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar […]

X