S’actualitza el catàleg de tràmits estàndard del Representa amb els tràmits representables del Padró

El servei Representa amplia el seu catàleg de tràmits estàndard afegint diversos tràmits de l’àmbit del padró d’habitants, per tal d’habilitar la pràctica administrativa en nom de tercers en aquest camp.

Segons la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, és possible la delegació en representants de l’actuació en el Padró (art.1.7 i art. 2 2.2.6 i altres). Per aquest motiu, des del Consorci AOC s’ha actualitzat el catàleg estàndard amb els tràmits de Padró susceptibles de ser realitzats per representants.

En aquest sentit, s’han afegit les següent famílies i tràmits:

Famílies:

0196.Padró d’habitants
0197.Modificació del padró d’habitants

Tràmits:

2663Fulls d’inscripció familiar del padró municipal d’habitants
2675Declaracions d’alta del padró municipal d’habitants
2676Declaracions de baixa del padró municipal d’habitants
2677Declaracions de canvi de característiques personals
2678Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d’habitants
3126Modificacions del padró d’habitants

El servei Representa permet als ens utilitzar un catàleg estàndard o bé un catàleg propi. El catàleg estàndard que el Consorci AOC posa a disposició de tots els ens, s’ha creat a partir del catàleg que podràs trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC), identificant els tràmits representables, i el manteniment es realitza per part de l’AOC. Podeu trobar la versió completa del catàleg a la FAQ Com puc gestionar el catàleg de tràmits?

X