S’activa el servei “ICEC – 2022 – Subvencions per a l’organtizació a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals” a EACAT

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió, i per a la subtitulació en català de la seva programació (ref. BDNS 622252).

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 23 de maig de 2022.

Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través d’EACAT. I, ho faran anat a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ICEC – 2022 – Subvencions per a l’organtizació a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals.

Trobareu més informació en la diferent normativa aplicable:

– Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, que s’han publicat mitjançant la Resolució CLT/3142/2020, d’1 de desembre (DOGC núm. 8287, de 4.12.2020), i que han estat modificades per l’Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/187/2021, de 28 de gener (DOGC núm. 8347, de 22.2.2021).
– Les bases específiques de l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 7 d’abril de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/1058/2022, de 12 d’abril (DOGC núm. 8649, de 19.4.2022).
– La normativa general de subvencions.

Per

X