Resultats d’opinió del curs virtual per a usuaris de l’e-NOTUM

enotumEl Consorci AOC realitza periòdicament cursos de formació sobre el servei e-NOTUM.

L’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsitconvocatòries d’òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Com a funcions destacades del servei, el treballador públic té la possibilitat de definir una llibreta de contactes pròpia per als destinataris o grups de destinataris més habituals i podrà realitzar notificacions massives per lots. Pel que fa al ciutadà, aquest pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil.

Aquest servei va adreçat a totes les administracions públiques catalanes i, subsidiàriament, als interessats en els procediments administratius que acceptin la notificació per mitjans electrònics.

Aquests són els resultats de l’enquesta de satisfacció realitzada pels alumnes del curs virtual per a usuaris de l’e-NOTUM, que es va realitzar entre els dies 2 i 13 de març de 2015, i que va formar a 53 participants: Informe enquesta de satisfacció

Si sou usuaris del servei i esteu interessats en rebre formació, el proper 13 d’abril comença una nova edició del curs virtual per a usuaris de l’e-NOTUM. Trobareu més informació i l’enllaç per poder-vos inscriure a: Curs virtual e-NOTUM

 

X