Resultats d’opinió del curs d’autoaprenentatge del servei e.FACT

 Font: Enquesta de satisfacció curs e.FACT (febrer 2015)


Font: Enquesta de satisfacció curs e.FACT (febrer 2015)

A més de participar en diverses jornades informatives sobre la facturació electrònica arreu del territori, el Consorci AOC també organitza cursos de formació virtual sobre el servei e.FACT. L’objectiu dels cursos és donar a conèixer aquest servei, saber quines són les seves principals característiques i possibilitats d’integració i conèixer el valor afegit que aquest servei pot aportar.

Aquests cursos d’autoaprenentatge virtual permeten poder fer extensiva la formació a tot el territori i d’una manera còmoda i àgil, adaptada a l’usuari. Cada curs té una durada aproximada de 10 hores, amb 30 dies de termini per fer-lo des de la confirmació de la inscripció.

Segons l’enquesta d’opinió del darrer curs d’autoaprenentatge del servei e.FACT, els alumnes manifesten un alt grau de satisfacció amb l’activitat formativa. Podeu consultar els resultats de l’enquesta en aquest enllaç: Enquesta de satisfacció curs e.FACT

X