Disponible la consulta de la Renda Garantida de Ciutadania a través dels serveis de Via Oberta

La consulta la Renda Garantida de Ciutadania procedent de La Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Drets Socials s’ha incorporat dins del catàleg de dades i documents interoperables. Aquest servei permet consultar de forma electrònica, en el marc d’un procediment administratiu, si un ciutadà o ciutadana és perceptor de la Renda Garantida de Ciutadania i els imports percebuts per aquesta prestació en un interval de dates.

Per evitar donar més dades de les necessàries per a la tramitació administrativa s’han creat diferents modalitats de consulta:

Consulta de Renda Garantida de Ciutadania: Aquesta modalitat permet consultar si un ciutadà o ciutadana està obtenint la renda garantida mitjançant el seu document d’identificació i la resposta obtinguda únicament retornarà: “Cobra”, “No cobra” o “Sense informació”.

Consulta d’Històric de la Renda Garantida de Ciutadania: Aquesta modalitat permet consultar si un ciutadà o ciutadana està obtenint la renda garantida mitjançant el seu document d’identificació i un període de temps determinat. En cas que la persona consultada estigui percebent la prestació s’indicarà el mesos i els imports cobrats per cadascun d’ells. El resultat “cobra” inclou les RGC activables i les RGC no activables, però no incorpora les dades del complement de pensions estatals.

La data de disposició de la informació de la Renda Garantida de Ciutadania, a partir de la qual es pot fer la recerca de la informació, és de juliol de 2020. Així mateix, ambdues modalitats es troben limitades a la consulta de la persona titular de la prestació. En conseqüència, el servei actual no permet realitzar la consulta per persones beneficiaries.

Documentació del servei

Podeu ampliar la informació sobre el funcionament d’aquest servei a la carta de serveis.

El formulari de sol·licitud dels serveis de Via Oberta disponible a EACAT, ja incorpora el servei de Renda Garantida de la Ciutadania per tal de poder començar a sol·licitar les autoritzacions necessàries per a consumir-lo.  

Si teniu algun dubte sobre com emplenar el formulari de sol·licitud dels serveis de Via Oberta, podeu consultar el document Via Oberta que descriu el “pas a pas”.

Els organismes que vulguin consumir els serveis la Renda Garantida de la Ciutadania a través de serveis web (fora de pantalles EACAT) poden consultar la documentació tècnica dels serveis.

X