RELC – Informes de les mancomunitats

Ja podeu trobar a l’EACAT els formularis per sol·licitar els informes preceptius sobre els projectes d’estatuts o la seva modificació i, la dissolució de mancomunitats.
X