RELC – Canvi del nom dels municipis

Ja es troben a l’EACAT els formularis per  tramitar els expedients  de canvi de nom del vostre municipi amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

X