El Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials comptarà amb alguns tràmits a EACAT

recreation-31088_960_720

Acreditació per part de l’ajuntament corresponent de que les entitats titulars de serveis socials que volen prestar aquesta activitat al seu municipi disposen de la documentació preceptiva; i, l’ajuntament ha emès un informe favorable respecte al compliment de la normativa sectorial que regula l’exercici de l’activitat vigent (sobretot en l’àmbit de prevenció i extinció d’incendis), en aquells establiments on es volen portar a terme serveis tipificats com a serveis socials segons la normativa sectorial corresponent.

X