Registre d’Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya

A partir del 3 d’abril estarà disponible a EACAT el tràmit sobre el Registre d’associacions del voluntariat de Protecció Civil de Catalunya.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquest Registre al Web del Departament d’Interior.

X