Rectificació del termini per sol·licitar la subvenció de Plans de Foment Territorial del Turisme

L’anterior notícia publicada assenyalava erròniament que el termini de presentació acabava el dia 27 d’abril. D’acord amb l’Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concesssió de subvencions als ens locals de Catalunya, i d’acord amb el calendari laboral oficial, la data correcta de finalització del termini és el 25 d’abril. No s’acceptaran sol·licituds passada aquesta data.

Preguem disculpes per l’error.

X