Servei de suport específic e-SET

L’AOC posa a disposició dels ens que han finalitzat el desplegament del model e-SET un servei de suport específic per atendre qualsevol petició, dubte o suggeriment relacionats amb el mètode de treball e-SET, com poden ser:

  • Dubtes sobre com classificar un expedient
  • Dubtes sobre l’ús de les tipologies documentals
  • Consultes relacionades amb els manuals d’usuari del servei
  • Consultes o dubtes sobre procediment administratiu vinculades a la gestió dels expedients

En el cas dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona aquest servei de suport a la metodologia e-SET s’ofereix només aquells ajuntaments que han finalitzat el desplegament de la metodologia e-SET, ja sigui amb gestor d’expedients o sense, i que NO formen part del servei SeTDIBA impulsat per la Diputació de Barcelona. Els ajuntaments usuaris dels serveis SeTDIBA amb la metodologia e-SET implantada, disposen de serveis de suport específics. L’adreça de contacte és setdiba@diba.cat

Aquest servei de suport no està pensat per vehicular les possibles incidències relacionades amb els programaris de mercat integrats i operatius sobre el mètode de treball e-SET (anexaClic d’eCityClic (SEMIC), Plataforma d’administració electrònica SIMPLIFICA d’ABSIS Berger-Levrault i Genesys d’Audifilm).

Per traslladar-nos qualsevol dubte o suggeriment teniu a la vostra disposició el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari (900 90 50 90) o el formulari de contacte

 

X