Rècord de factures gestionades i de comunicacions de canvi de domicili

Comunicacions de canvi de domicili

Comunicacions de canvi de domicili

Aquest mes de febrer shan adherit 326 ens nous a e.FACT i s’han gestionat 82.401 factures, el nombre més gran que fins ara s’ha arribat, i de nou superant tots els rècords. Com és habitual, l’ens més actiu és l’Institut Català de la Salut, amb el 23% de les factures gestionades al febrer.

També hi ha hagut un espectacular increment de les comunicacions de canvi de domicili, amb 19.658 noves comunicacions que representen el 75% del total del 2015.  L’Ajuntament de Terrassa ha estat l’ens més actiu, amb 13.221 comunicacions de canvis de domicili, que correspon al 67% del total del mes de febrer.

El servei Via Oberta ha sumat el 2,1 milions d’intercanvis, dels quals el 43% han estat de consultes en relació al Títol de família nombrosa.

Pel que fa a l’e-NOTUM, també ha estat el millor febrer de la seva història, amb quasi 24 mil notificacions dutes a terme. Els ens més actius, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

També hi ha hagut bons resultats a l’e-TRAM amb més de 2.700 tramitacions. Igualment destaca la tramitació interadministrativa, 38 mil tramitacions, de les quals el 27 % correspon a la comunicació de crema als agents rurals.

Aquest mes tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, al voltant del 99,7%.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels servei. Febrer 2015.

 

X