Quines garanties de seguretat tècnica ofereix Via Oberta?

Clau Sistema BinariLa integritat, la confidencialitat i el no repudi de la informació que viatja per la xarxa es garanteix mitjançant l’ús de la signatura electrònica i l’intercanvi xifrat de la informació.

Com ho realitza el Consorci AOC? Amb les següents accions:

1) En el control de l’ús del sistema. Via Oberta ofereix maneres per detectar comportaments irregulars dels usuaris, controlant l’ús que fan de la informació, emmagatzemant traces de la seva activitat (data i hora de la transacció, organisme i usuari que realitza la consulta, servei i modalitat consultat, finalitat de la consulta, número d’expedient en tràmit…) i utilitzant mecanismes d’autenticació forta en el sistema basats exclusivament en certificats digitals.

2) En el cas de consulta de dades a través de les pantalles d’EACAT, l’empleat públic ha d’acreditar la seva identitat mitjançant la targeta de certificació digital (T-CAT o T-CATp), eines que doten de signatura electrònica al personal de les administracions públiques catalanes.

3) En el cas de consulta de dades a través dels sistemes propis del sol·licitant (integració amb serveis web) la identitat s’haurà d’acreditar mitjançant segell electrònic o certificat de dispositiu d‟aplicació (CDA). Els ens requeridors han d’aportar el Document de seguretat de l’ens per tal d’acreditar que l’accés al maquinari on s’emmagatzema aquest certificat està restringit i protegit per evitar possibles usos fraudulents del mateix.

X