Quin tipus de registre fan servir els ens catalans?

El servei de Registre Unificat permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens. Amb aquesta integració, les anotacions d’assentaments d’entrada o sortida que generen els serveis AOC (eFACT, eNOTUM, EACAT, eTRAM, eTAULER, portal de Transparència, Perfil de contractant,…) es realitzen directament en el registre general de l’ens, en lloc de realitzar-se en el registre electrònic auxiliar d’EACAT com s’havia fet fins ara. Per tant, amb aquesta solució, us permet tenir nomes un únic registre (el propi de l’ens), enlloc de tenir-ne 2 (el propi més el de l’EACAT) com teniu actualment.

Des del Consorci AOC hem classificat la destinació dels assentament que passen per aquest servei, i hem pogut fer aquesta classificació (dades del 2015) en funció del tipus

A continuació, mostrem una classificació dels ens, en funció del tipus de registre d’entrada i sortida que utilitza (excepte Generalitat de Catalunya).

1. Ens amb l’EACAT com a registre electrònic

  • Ens que no tenen programari de registre (llibre de registre, Eines d’Office, altres alternatives….)
  • Ens que tenen programari de registre (de proveïdor extern o bé desenvolupant internament pel propi ens) i no han sol·licitat el servei de “Registre unificat”. Per a aquests ens, tots els assentament generats pels serveis del Consorci AOC es creen al registre de l’EACAT. (Aquests ens, han de mirar cada dia 2 registres: el de l’EACAT i el seu registre principal)

Món local: Ajuntaments i Consells Comarcals

Altres ens: Consorcis, Fundacions, Mancomunitats, etc.

2. Ens amb registre eRES i proveïdor Consorci AOC

3. Ens amb registre eRES i proveïdor Diputació de Girona

4.  Ens amb registre eRES i proveïdor Diputació de Tarragona

5. Properament la Diputació de Lleida també donarà servei de registre als seus ens.

6.Ens amb registre propi (que és el seu registre principal, el gestiona el propi ens i és de l’ens) integrat al servei de Registre Unificat i, per tant, els serveis del Consorci AOC estan registrant sobre aquest registre de l’ens

7. Ens que donen servei a altres ens (i no són diputació)

Per tenir una visió sobre el territori, podeu consultar el mapa

X