Què pot aportar #Blockchain a l’Administració Pública?

Cada cop es parla més #Blockchain, de quines aplicacions pràctiques pot tenir en el nostre dia a dia. Però, què és #BlockChain?

Els “blockchains”, també coneguts com “cadena de bloc”, són bases de dades que volen garantir la seguretat en transaccions d’informació i de dades aplicats a diferents àmbits socials.

A més, es vol garantir la veracitat de la informació. Tothom que hi participa en té una còpia, de tal manera que si tots els membres tenen la mateixa informació es considera que és certa.

A banda d’això, planteja diverses mesures perquè no es vulnerin els drets dels internautes, com la privacitat. Per exemple, impedint la presència d’intermediaris que ens prenen les dades per després comercialitzar-les.

Per impedir la presència d’aquests intermediaris, especialistes informàtics i consultors han creat les “blockchains”. Per aconseguir més seguretat, no hi ha el botó de “recuperar contrasenya”. Si es perd, es perdrà la informació.

I un cop hem entès què és això del Blockchain podem consultar quines aplicacions pràctiques pot tenir a l’Administració Pública. Això és el que ens ofereix Pedro Fernández en un article publicat al seu blog “¿Sabes qué puede aportar BlockChain a las Administraciones Públicas? (y 2)

X