Quasi 11 millions de dades intercanviades

viaOberta1L’informe “Dades d’activitat del Consorci AOC. Novembre 2013” destaca que, des de l’anterior extracció de dades, amb Via Oberta s’han realitzat més d’un milió d’intercanvis de dades, fet que suposa arribar gairebé als 11 milions aquest 2013. Els certificats més consultats el mes de novembre han estat el títol de família nombrosa seguits per les dades relacionades amb la identitat i el padró. Com a principals usuaris, ens trobem l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa als tràmits interadministratius (els EACAT tràmits), aquest mes se n’han fet més de 37.000. Sumant aquesta xifra al total de l’any comprovem que es superen en quasi 80.000 el total de tramitacions del 2012. Tal i com va passar el mes passat, la tramesa més utilitzada està relacionada amb el foc: la comunicació de crema (més de 16 mil trameses en total). L’ens més actiu aquest mes ha estat la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial amb la tramesa d’informació, escrits i documents.

Respecte a l’eNOTUM, cal destacar que la previsió és acabar l’any 2013 amb més de 200.000 notificacions realitzades. Aquest mes de novembre se n’han fet 5 mil més que el mes anterior; del total de 21.312, el 61% correspon a la Generalitat de Catalunya, seguida de l’Ajuntament de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (11,5 ambdós%).

Podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Novembre 2013.

X