Aprovat el Protocol d’identificació i signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el Protocol d’identificació i signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Consorci AOC, com a prestador de serveis d’identificació i signatura electrònica per al conjunt de les Administracions Públiques Catalanes, ha participat en la redacció del document. El protocol estableix els criteris comuns a l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel que fa als aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a la implantació dels sistemes d’identificació i signatura electrònica per a cada tràmit o servei, en funció del seu grau de seguretat.

En concret, enumera els sistemes disponibles actualment per la identificació i signatura electrònica de persones físiques, jurídiques, treballadors i ens públics; estableix el seu nivell de seguretat d’acord al que defineix tant l’Esquema Nacional de Seguretat com el Reglament Europeu d’Identificació i Serveis de Confiança i dona els criteris per la seva aplicació per actuacions concretes.

X