Publicacions agregades a PSCP

Tal i com us vàrem avançar a l’anterior publicació a principis de juliol, concretament el dia 02/07/2018, s’ha incorporat a la PSCP la possibilitat de realitzar la publicació trimestral agregada dels contractes menors, de contractes basats en Acord Marc i específics de sistemes dinàmics i de la formalització de determinats encàrrecs a mitjans propis mitjançant un arxiu de full de càlcul, que les persones usuàries hauran de publicar en els perfils de contractant respectius. Annexem el document que descriu el detall del funcionament d’aquestes novetats aplicades. S’inclou també la millora en les traces de publicació dels avisos al tauler i la descàrrega de les evidències d’obertura d’ofertes telemàtiques.

Download (PDF, 400KB)

X