Pròrroga del termini d’execució i de justificació dels ajuts pel tractament de vegetació en urbanitzacions i nuclis

 

Podeu sol·licitar pròrroga del termini d’execució fins al 15 de maig de 2017 i, també, podeu sol·licitar pròrroga del termini de justificació fins el 30 de juliol de 2017.

Trobareu més informació en les bases reguladores.

X