Fletxa que apunta cap a l'esquerra
Tramitar des del mòbil de forma àgil, fàcil i segura (e-TRAM 2.0) – Consorci AOC

Problemàtica actual 

Actualment molt pocs serveis públics digitals es poden realitzar des d’un dispositiu mòbil perquè els formularis i els processos d’identificació i tramitació resulten complicats. 

Per altra banda, les estadístiques dels serveis digitals més avançats del sector privat indiquen que els usuaris utilitzen ja majoritàriament el telèfon mòbil per a fer les seves gestions en temes tan diversos com fer operacions bancàries, comprar productes, reservar allotjaments, comprar bitllets d’avió o contractar diferents serveis. Això ho han aconseguit després de fer grans inversions en usabilitat, simplificació i facilitat d’ús, amb dissenys clarament centrats en les necessitats dels usuaris.

Al sector públic, tradicionalment, s’ha invertit poc en la usabilitat, en la simplificació administrativa i en fer les coses fàcils des d’una perspectiva centrada en l’usuari

Val a dir, però, que els indicadors de l’e-TRAM actual (tot i ser una aplicació desenvolupada fa 14 anys) són excel·lents: 

  • Més de 1.000 ens locals el fan servir 
  • Als darrers anys s’ha multiplicat per 5 (increment del 500%) el nombre de tràmits realitzats a través de l’eTRAM sense que s’hagin detectat problemes significatius de qualitat de servei 
  • El 87% dels usuaris estan molt contents o contents amb el servei 

Aquests indicadors ens diuen que l’e-TRAM ha funcionat molt bé però això no vol dir que sigui la solució de futur que demana la ciutadania. Veient la tendència a l’alça en l’ús del mòbil per part de la ciutadania a l’hora de fer qualsevol gestió es va plantejar desenvolupar una nova versió de l’e-TRAM. 

Solució proposada 

Desenvolupar una nova versió de l’e-TRAM amb filosofia “first-mobile” que, de forma efectiva, faciliti als ciutadans fer qualsevol tràmit i gestió amb l’administració, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, amb el seu telèfon mòbil. 

En el desenvolupament dl’e-TRAM 2.0 s’ha fet un esforç important en els temes d’usabilitat, simplificació de les tasques i en fer un disseny centrat en la ciutadania. 

Test d'usuaris a l'OAC d'un Ajuntament
Test amb ciutadans a l’OAC d’un Ajuntament

Per dur a terme aquest projecte s’han realitzat les següents tasques: 

  • Anàlisi de serveis digitals àgils, fàcils i usables
  • Simplificació de les dades que s’han d’introduir en els formularis. Per exemple, el nombre de camps que cal emplenar en una instància genèrica (després de l’autenticació) s’ha reduït de 1 a 3
  • S’ha aprofitat les funcionalitats dels telèfons mòbils per a facilitar la comunicació de queixes, suggeriments i incidències a la via pública, en relació a la captura d’imatges i geolocalització
  • Test del prototipus amb ciutadans i empleats públics 
  • Anàlisi dels suggeriments, propostes de millora i queixes de l’e-TRAM 1.0 
  • Integració amb el projecte MyGov – carpeta ciutadana
  • Creació d’un espai obert de propostes de millora

Tot aquest procés s’ha realitzat amb metodologies iteratives, seguint la filosofia del “Lean start-up”. 

Estat del projecte 

En producció. Desplegament del servei a Consells Comarcals i gradualment als ajuntaments.

Més informació