Fletxa que apunta cap a l'esquerra
Recomanador d’ajuts socials (MyGov Social) – Consorci AOC

Problemàtica actual

Les persones amb necessitats socials van a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials més propera al seu domicili per obtenir informació sobre els ajuts i suports que els pot oferir l’administració, i són els professionals que els atenen qui determinen els recursos que els hi poden correspondre en funció de la valoració que fan de la seva situació personal i socioeconòmica.

Per tant, la gent va als serveis socials sense saber a priori els ajuts que poden tenir al seu abast, sovint han de fer llargues cues per ser atesos i la informació que obtenen és parcial ja que depèn de la cartera de recursos pròpia de l’administració gestora.

La dificultat d’oferir a la ciutadania informació completa i actualitzada sobre el ventall de recursos socials que els poden correspondre radica que aquesta informació està actualment disseminada per les diferents administracions amb competències en serveis socials i en què, òbviament, les necessitats de les persones no són les mateixes. Per això és necessari dissenyar un sistema d’informació transversal (que informi al ciutadà de tots els ajuts disponibles sense importar l’administració que l’atén) i personalitzat (no tothom necessita el mateix). Amb l’automatització de la informació podem afegir la pro activitat del servei (no esperem a que el ciutadà ens ho demani).

Solució proposada

Volem construir un servei d’informació transversal, personalitzat, proactiu i de confiança, dels recursos socials que ofereixen les diferents administracions públiques a les persones amb necessitats socials: el recomanador d’ajuts socials.

Els ciutadans amb necessitats socials tindràn una visió integrada de tots els recursos que ofereixen les administracions públiques segons les seves necessitats en el moment concret de la consulta, i podran rebre recomanacions personalitzades, mitjançant notificacions per correu electrònic i mòbils.

Aquest servei s’oferirà a través del mòbil (app), web i des de la seu electrònica de cada ajuntament, consell comarcal, etc. que vulgui participar en el projecte. El recomanador d’ajuts socials es desenvoluparà gradualment en 3 fases.

Fase 1: No conec teva situació

El recomanador d’ajuts socials consistirà en una app o pàgina web des de la qual el ciutadà podrà introduir les seves dades personals i socioeconòmiques, de manera anònima, per tal que les seves necessitats puguin ser identificades. A partir de les seves necessitats, se l’ubicarà en un perfil elaborat per l’AOC (segments de població amb necessitats mínimament homogènies) amb el recolzament de l’anàlisi big data realitzat per Bismart pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i presentat al MWC, el 28/2/2018. I en funció d’aquest perfil se li recomanarà una selecció d’ajuts del paquet estàndard.

Fase 2: Conec la teva situació

En aquesta fase el ciutadà s’estalviarà d’introduir les seves dades personals i socioeconòmiques si aquestes són interoperables, és a dir, si es poden obtenir telemàticament de les administracions corresponents, previ consentiment explícit*. Aquesta fase inclourà també l’accés a la carpeta ciutadana del projecte MyGov (El Meu Espai).

Fase 3: Recomanacions proactives i predictives

La ciutadania tindrà l’opció de subscriure’s al servei per rebre missatges personalitzats i proactius sobre recursos socials que, segons el seu perfil, li poden interessar: bo social elèctric, convocatòria de beques menjador, ofertes al servei d’ocupació, etc.

L’automatització del servei d’informació permetrà arribar a molta més gent que actualment no pot ser atesa de manera presencial pels professionals de les àrees bàsiques dels serveis socials. Evitarà desplaçaments innecessaris a la ciutadania i augmentarà la transparència del sistema d’ajuts socials.

Trobareu més detalls en la presentació “MyGov Social: Serveis centrats en l’usuari [MWC 28/2/2018, en anglès].

Estat del projecte

En producció, disponible dins el servei El Meu Espai, la carpeta ciutadana interadministrativa.

*Algunes funcionalitats del nou servei requeriran del consentiment explícit del ciutadà segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).