Presentació i objectius

El tutorial de la PSCP vol posar a l’abast dels nous usuaris una demostració interactiva on veure els principals punts de l’aplicació. Així, els objectius d’aquest tutorial son:

 1. Conèixer l’entorn de la PSCP
 2. Saber accedir a l’eina
 3. Conèixer com gestionar els rols
 4. Aprendre com crear un espai de licitació
 5. Aprendre a fer l’obertura de proposicions
 6. Aprendre a adjudicar licitacions

Metodologia

Aquest tutorial s’ofereix en format d’autoaprenentatge i és interactiu, per tant necessita la vostra participació per avançar.

Hi ha quatre accions que us permetran avançar pel contingut:

 1. Prémer el botó SEG (Següent) quan està actiu. Si no està actiu, cal prémer totes les fletxes de la pantalla per activar-lo.
 2. Prement les opcions que indica la pantalla (per exemple: “Prem sobre el botó Enviar”).
 3. Escrivint la informació que la pantalla ens demani a l’espai corresponent.

Es tracta d’un contingut obert, per tant, cadascú s’hi inscriu i fa les activitats quan vol.

Dates i terminis

Es tracta d’un contingut obert, per tant, cadascú s’hi inscriu i fa les activitats quan vol.

Certificat d'aprofitament

No s’ofereix

Presentació i objectius

Els objectius d’aquest curs son:

 1. Presentació del Servei d’e-Contractació del Consorci AOC.
 2. Coneixement del funcionament de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci AOC, així com de les novetats funcionals incorporades al servei.
 3. Coneixement del funcionament del servei e-Licita: presentació d’ofertes telemàtiques i Sobre Digital.
 4. Introducció al funcionament del Registre Públic de Contractes (RPC)

Dates i llocs

Dates:

 • Girona – 1/3/2019
 • Barcelona – 11/3/2019
 • Lleida – 31/5/2018
 • Barcelona – 16/9/2019
 • Girona – 20/9/2019
 • Lleida – 8/11/2019
 • Reus – 19/11/2019

Les inscripcions als cursos es gestionen des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Cerqueu l’activitat i accediu al formulari corresponent. Si cerqueu només activitats amb inscripció oberta, no us apareixeran en cas que les places del curs estiguin exhaurides.

Lloc:

 • Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Carrer Girona nº 20, Barcelona.
 • Girona: Escola d’Administració Pública de Catalunya (Delegació Girona), Pl. Pompeu Fabra nº 1, Girona.
 • Lleida: Parc Científic i Tecn. Agroalimentari de Lleida, Edifici H1 2ª planta – C/ Joc de Bola nº 18, Lleida
 • Tarragona: Multimèdia Tarragona, SL, C/ Apodaca nº 6, 1ºA, Tarragona

Programa

1.- Presentació de la Llei de contractes del sector públic, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 • Presentació Plataforma de Serveis de Contractació Pública: funcionalitats i evolució.
 • Presentació e-Licita: Sobre Digital 2.0 (projecció de configuració de sobres, presentació d’oferta i obertura de pliques) i Presentació Telemàtica d’Ofertes.
 • Introducció al funcionament del Registre Públic de Contractes: funcionalitats i aplicació.

2.- Dubtes i preguntes.

Certificat d'aprofitament

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència corresponent a 4 hores lectives per part de l’EAPC.

Sobre digital 2.0

La formació en relació amb la Presentació Telemàtica d’Ofertes i Sobre Digital 2.0, s’inclou, a les sessions de formació que s’imparteixen a través de l’EAPC en les dates indicades en aquesta pàgina.

Per limitacions tècniques, no s’ofereix un entorn de proves obert, per la realització de les proves de Sobre Digital 2.0. Els contingut de suport disponibles, però, estan pensats per l’autoaprenentatge i inclouen manuals detallats i vídeos del pas a pas de cadascuna de les fases que inclou l’eina, tant per l’òrgan de contractació com per les empreses.

X