Podeu sol·licitar les subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural, a EACAT

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) obre la convocatòria de subvencions , en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023 (ref. BDNS 578712).

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 22 de setembre de 2021.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Patrimoni cultural.

X