OpenDataMonitor: Anàlisi, harmonització i visualització de catàlegs de dades de la UE

OpenDataMonitor

En els darrers anys s’ha produït una explosió en la cultura de dades obertes arreu del món i diferents organitzacions públiques, a nivell local, regional i estatal han desenvolupat portals de dades obertes. Això ha originat una fragmentació de recursos, però també d’estàndards de dades obertes, fet que dificulta les estratègies de dades obertes.

Per tal d’analitzar els catàlegs de dades obertes existents ha nascut el projecte OpenDataMonitor. Sota el marc de la Comissió Europea, set entitats europees vinculades amb les dades obertes han unit els seus esforços i coneixements per crear una infraestructura que permeti analitzar, harmonitzar i visualitzar els catàlegs de dades ja existents.

D’aquesta manera, OpenDataMonitor permet comparar diferents entitats públiques (nacionals i locals); assenyalar els canvis i actualitzacions dels catàlegs; mostrar la qualitat de les metadades i la informació de les llicències; mesurar de forma automàtica el nivell d’obertura o classificar els catàlegs disponibles segons la seva temàtica.

El projecte OpenDataMonitor, que va iniciar-se el passat mes de novembre, conclourà els seus treballs en el termini de dos anys, en el transcurs dels quals presentarà els seus avanços a través de la pàgina web del projecte, llistes de distribució, publicacions, presentacions i esdeveniments públics.

X