S’obre la convocatòria del Fons Financer de l’Estat per la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT)

El divendres 3 d’octubre, s’ha publicat al DOGC la convocatòria per a l’any 2014 del FOMIT. La línia financia l’atorgament de préstecs d’entitats financeres privades amb períodes de carència i baixos tipus d’interès per a ens locals que portin a terme projectes orientats a la modernització de les destinacions turístiques madures, a la reforma o rehabilitació dels equipaments turístics municipals o els entorns urbans i naturals de la destinació.

El formulari de sol·licitud s’ha de trametre a través de l’EACAT, prèviament segellat per l’entitat bancària amb la qual es porti a terme l’operació de préstec.

Podeu trobar els detalls a l’Ordre EMO/295/2014, de 26 de setembre.

X