Novetats a l’informe d’activitat del mes de gener

TransparènciaAquest mes de gener s’han incorporat nous serveis i noves dades a l’informe de les dades d’activitat dels serveis del Consorci AOC.

Per començar, s’han afegit volums de registres mitjançant l’anomenat Registre Unificat (MUX), que permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens. A l’informe es recullen les dades segons el registre: registre EACAT, registre propi, registre del Consorci OAC i els registres de les diputacions de Girona i Tarragona. El registre EACAT és el que té més activitat tant d’entrada (10.896, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) com de sortida (2.792 registres del Departament de Governació, AAPP i Habitatge).

Per altra banda, s’ha incorporat el servei “Transparència”, que inclou diferents recursos per donar compliment a les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En concret, les dades reflectides són les implantacions del servei SEU-e 2.0 més Transparència i les implantacions només de Transparència. Cal destacar que, només al mes de gener, la primera opció s’ha implantat a 179 ens, amb un acumulat total de 588 ens. Els usuaris més actius han estat els ajuntaments de Badalona, Amposta i Montgat.

Finalment, cal ressaltar que al servei DESA’L s’hi ha afegit la procedència de la documentació, això és, si prové d’EACAT, d’e-NOTUM, d’e-TAULER, de Via Oberta o si es tracta d’una càrrega manual. Cal subratllar que el 91,6% dels documents provenen d’EACAT.
Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Gener 2016.

X