Novetats al servei FUE Local: nou model de certificat tècnic i canvis als formularis de DRO i CPO

Des del passat divendres 15 de gener el Servei FUE Local ja disposa del model de Certificat Tècnic per a les Declaracions Responsables d’Obertura associades a la Llei 16/2015 de Simplificació.
En aquest sentit, les empreses que posen en funcionament o fan una modificació substancial d’una activitat innòcua només han de:

  1. Signar i presentar una declaració responsable davant l’Administració. La Declaració responsable és de finalització immediata, en el sentit que el titular no ha d’esperar la resposta de l’Administració i pot iniciar la seva activitat en el mateix moment que la comunica i que fa efectiu el pagament de les taxes corresponents. Aquesta declaració responsable està ja disponible electrònicament a més de 750 ajuntaments catalans mitjançant l’e-TRAM.
  2. Conservar el certificat tècnic signat per un/a tècnic/a competent.

Des de l’AOC estem treballant perquè durant la propera setmana estiguin actualitzats a e-TRAM el models de formulari tant de la de Declaració Responsable d’Obertura com el de Comunicació Prèvia d’Obertura. Pel primer (DRO), s’incorporaran al formulari les referències al Certificat tècnic, i respecte el segon, la DRO, s’eliminarà la possibilitat de realitzar un canvi de titularitat, al centralitzar-ho des del tràmit de “Comunicació de canvi de titularitat” creat a tal efecte.

Un cop fets els canvis als diferents e-TRAM’s municipals, publicarem una nova versió dels model de fitxes i formularis al web del servei.

X