Novetats al servei de Seu 2.0 i Transparència: implementació d’un quadre de comandament

En la nova versió del portal de Seu 2.0 i Transparència (més detalls en post anterior) que es trobarà disponible a partir de 19 octubre de 2017, una de les millores més rellevants que s’ha implementat és un quadre de comandament intern pels editors del portal.

Aquest quadre de comandament inclou diferents seccions amb la intenció de facilitar d’una manera àgil a l’editor del portal conèixer l’estat d’actualització dels seu ítems, amb especial rellevància per aquells que puguin trobar-se potencialment caducats, pròxims a caducar o en estat esborrany. El quadre també vol potenciar l’anàlisi general de l’estat de tots els ítems agrupant-los segons visibilitat, redireccionament o emplenament, amb accessos personalitzats a cada tipologia, així com percentatges d’emplenament o espai dedicat a les darreres actualitzacions.

El quadre també facilita la lectura detallada en format gràfic desplegable a tres nivells dels diferents ítems existents, així com tota la informació de les visites úniques al portal de Transparència amb una actualització mensual.

Finalment cal destacar que tots aquests treballs vinculats a un quadre de comandament són un punt de partida, amb la intenció d’anar incrementant-ne les funcionalitats a partir de la experiència compartida en el seu ús, motiu pel qual us animem a fer-nos arribar millores. Per a més informació sobre aquest quadre podeu consultar la FAQ creada a tal efecte.

X