Nova versió del web d’operador idCAT

Tal i com us vam comunicar el dia 20 de juliol, a finals del mes de setembre realitzarem una sèrie de canvis en la web d’operador idCAT actual.

Aquests canvis suposaran un gran avantatge pels operadors en el seu dia a dia:

  • Consulta a la Direcció General de la Policia per verificar les dades dels documents aportats pels usuaris.

Aquest canvi implicarà l’eliminació de la fotocòpia del document acreditatiu en aquells casos en que la DGP ens retorni la informació (DNI i NIE). La pròpia aplicació idCAT certificat llençarà la consulta i retornarà la informació ja carregada i no editable per a l’emissió del certificat.

Trobareu més informació en la FAQ Emissió de l’idCAT.

  • Integració amb el servei de Registre Unificat (MUX)

Aquest canvi implica que els assentaments d’entrada produïts al fer les emissions i revocacions ja no es registraran contra el registre auxiliar idCAT, sinó que es faran al registre del propi ens. En cas que NO tingueu la vostra eina de registre integrada al MUX, els assentaments es faran al registre auxiliar del vostre ens, com fan tots els serveis del Consorci, i que podeu consultar des d’EACAT.

En cas que tingueu integrada amb MUX la vostra eina de registre, tingueu en compte que aquests nous assentaments d’entrada els podreu distingir perquè l’aplicació que els realitzarà serà “IDCAT”.

  • Recuperació dels codis PIN i PUK dels certificats d’operador

Tots els certificats d’operador generats a partir de la data de la sortida en producció, podran recuperar els codis PIN i PUK originals a través d’aquest enllaç

  • Nous procediments

Aprofitem per comunicar-vos que ja estan publicats els nous procediments d’arxiu i seguretat en aquest enllaç

Us informarem de la data concreta dels canvis a través del nostre blog i d’estat de serveis

X