Nous ítems en protecció de dades i altres millores del portal de transparència

Finalment no serà el 18 de novembre sinó el proper 25 de novembre quan s’incorporaran diferents millores funcionals i correctius a l’entorn dels portal de transparència i el portal de dades obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

Principals novetats

  • Nova subfamília vinculada a la protecció de dades personals

Dins de la família “Informació institucional i organitzativa” ara disposeu de la nova subfamília: “Protecció de dades personals”, que inclou tres nous ítems manuals. Concretament:

  • Delegat/da de Protecció de Dades.
  • Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals.
  • Registre de les activitats de tractament de dades personals.

Figura 1: detall de la nova subfamília en protecció de dades disponible al portal

Amb aquests tres nous  ítems es pot donar compliment als requeriments associats tant a les Lleis de Transparència, al Reglament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), o a la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Recordeu que us caldrà entrar als diferents ítems i actualitzar-los o en el seu defecte amagar-los.

  • Millores al bloc d’indicadors de gestió econòmica

Amb l’experiència dels darrers 6 mesos i amb la participació directa del món local, hem millorat la versió existent del mòdul d’indicadors de gestió econòmica, ajustant la metodologia de càlcul de les dades que mostrem, ajustant els textos per fer-los més propers a la ciutadania, i potenciant opcions de personalització per part dels ens, com la incorporació d’observacions.

Figura 2: imatge del nou bloc d’indicadors de gestió econòmica 

 

  • Millora de la interacció entre el Portal de Transparència i les dades obertes:

Nova funcionalitat molt interessant per a fomentar l’automatització dels ítems de transparència a partir de les dades i recursos publicats al portal de dades obertes (que des de l’AOC us oferim). Concretament, -i per aquells ens que disposen del portal de dades obertes amb autogestió-, ara ja podeu gestionar molt fàcilment els camps que voleu que es mostrin als ítems de transparència, des de selecció de camps fins a l’ordre dels mateixos.

Altres correctius i millores i incorpora aquesta versió

  • Personalització de la icona de l’ens o la icona del web: ara l’ens pot autogestionar el logotip que apareix al portal o la icona web “o favicon” del seu portal.
  • Millores en la gestió dels idiomes al mòdul de gestió de càrrecs electes: per a ajustar aspectes de la informació publicada al mòdul tant en català com en castellà.
  • Millores al quadre de comandament de l’ens: tot millorant elements que amb el desplegament dels nous mòduls disponibles calia ajustar.
  • Millores a l’ítem: “convocatòries de personal” a partir d’ara es mostrà també per defecte l’estat i el termini de presentació. A nivell d’actualització les dades s’actualitzen de la font CIDO (Diputació de Barcelona) cinc cops al dia enlloc d’una vegada cada 24h.

Ja teniu disponibles al portal de Suport de seu i transparència les noves FAQ’s associades a aquestes millores, que es deplegaran el proper 25 de novembre.

Quan realitzarem els treballs de desplegament ?

Les tasques de desplegament d’aquesta nova versió s’iniciaran a partir de les 11h del matí del dia 25 de novembre i acabaran al voltant de les 17h. És possible que durant la jornada es puguin produir talls de servei de caràcter puntual. Disculpeu les molèsties que aquest desplegament us puguin ocasionar.

X