Nou rècord en la valoració del suport prestat: balanç del servei de suport del mes de gener

Font: Informe suport gener 2015

Font: Informe suport gener 2015

El Consorci AOC, en la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus serveis, publica mensualment un informe sobre el Servei de Suport, servei transversal per excel·lència de tota organització.

L’informe recull l’evolució mensual de diferents indicadors al llarg de l’any, entre els quals destaquen: el grau de compliment de l’Acord de Nivell de Servei de Suport, les peticions de suport ateses, l’índex de satisfacció dels usuaris, les altes de serveis gestionades, etc.

En aquest sentit, durant el mes de gener les peticions del servei de suport han augmentat un 62% respecte el mes de desembre, superant a més, per tercer mes consecutiu, el nombre de peticions rebudes el mateix període de 2013 i 2014. Així mateix, el servei de Suport ha complert l’acord de nivell de servei en quant a la gestió de peticions dins del termini.

Pel que fa a la satisfacció dels usuaris, se situa en xifres molt positives, assolint un nou rècord en la valoració del suport prestat. En aquest sentit, en un baròmetre de l’1 al 10, en els diferents paràmetres, se situa al voltant del 8,6, lleugerament per sobre del mes anterior i en relació amb l’NPS*, se situa en un nivell excel·lent, amb un 60%.

Pel que fa a les altes del servei, es registra un lleuger descens en el volum d’altes del servei e.FACT, amb 275 peticions d’alta aquest darrer mes, després de tres mesos d’increment constant. La mitjana de la resolució de les sol·licituds d’alta de tots els serveis se situa per sota dels 15 dies laborables, tal i com s’estableix a l’Acord de Nivell de Servei.

Podeu consultar l’informe complet en el següent enllaç: Informe d’activitat de la unitat de Suport: gener de 2015

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC, que també us recomanem de visitar.

* Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8). 

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar a l’ideal del 100% de votacions de 10. No obstant, el fet de restar al percentatge de nous i deus, les valoracions de l’u al sis, ho fa extremadament difícil. A títol orientatiu, les empreses tecnològiques es mouen entre el 10 i el 50%.

X