Notificacions i trameses genèriques sense moure’t de l’ERES 2.0

El mòdul d’expedients de l’ERES 2.0 permet enviar notificacions als interessats dels expedients a través de dues, vies en funció del tipus d’interessat:

  • Integració amb e-NOTUM: per enviar comunicacions/notificacions a persones físiques i empreses (no administracions públiques).
  • Integració amb tramesa genèrica d’EACAT: per enviar comunicacions/notificacions a administracions publiques catalanes.

Amb aquesta funcionalitat l’ERES 2.0 facilita l’enviament del document a notificar/trametre de manera àgil i senzilla, així com la descàrrega de l’evidència de a notificació o el rebut de registre.

Consulta el detall d’aquesta funcionalitat a la FAQ Notificació electrònica i tramesa genèrica a través del mòdul d’expedients de l’ERES disponible al Portal de Suport d’ERES 2.0.

X