Més d’un centenar d’ens ja han sol·licitat el servei de Transparència per a ens locals del Consorci AOC

portal_transparencia
Des del passat 15 d’octubre, més d’un centenar d’ens locals de Catalunya ja han sol·licitat el servei de portal de transparència, una solució creada pel Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci Localret, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i que els permetrà comptar amb un portal de transparència propi.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga als ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. Aquesta obligació entra en vigor a partir del proper 1 de gener de 2016.

Actualment s’ha realitzat ja un pilot d’aquest portal de transparència utilitzant com a base una mostra de les dades de l’Ajuntament de Manlleu, que disposa d’un dels espais de transparència de referència a Catalunya. Podeu consultar el pilot a l’adreça: transparencia.seu.cat. Aquesta web de demostració inclou la seu electrònica, l’espai de transparència i les dades obertes.

Beneficis del servei de transparència del Consorci AOC

Som conscients que els ens locals esteu rebent nombroses propostes per a desenvolupar el vostre portal de transparència, tant d’organismes públics (Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques) com de solucions privades. Per a ajudar-vos a decidir, us detallem els avantatges i factors diferencials de la nostra solució:

 • Assegura el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya, la qual amplia substancialment les obligacions de transparència respecte de la legislació de transparència estatal. No tenim constància que la solució del MINHAP compleixi totes les obligacions de la Llei de Transparència de Catalunya.
 • És un projecte realitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes de Catalunya, dins d’un Conveni marc de col·laboració, amb l’objectiu d’oferir un servei integral als ens locals, en relació a solucions tecnològiques comunes, assessorament jurídic, suport i assistència tècnica, guia d’implantació de la Llei, model d’ordenança de transparència i formació a càrrecs electes i tècnics municipals.
 • Facilitarà la feina administrativa dels ens locals, garantint que la nombrosa informació pública que aquests trameten habitualment a altres organismes estatals, autonòmics o locals es publicarà automàticament al Portal local de Transparència, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació, així com informació derivada de l’ús de serveis del Consorci AOC.
 • El portal de transparència s’oferirà en diverses modalitats que permetran adaptar-se a les diferents necessitats de cada ens local. Aquestes modalitats són:
  • Portal integrat de seu electrònica, espai de transparència i dades obertes.
  • Portal de transparència i dades obertes, per als ens que disposen de la seva pròpia seu electrònica.
  • Portal de dades obertes, per als ens que disposen de la seva pròpia seu electrònica i espai de transparència.

Sol·licitud del servei del portal de Transparència

Des del passat 15 d’octubre es pot sol·licitar aquest servei a través d’EACAT, de la mateixa manera que la resta de serveis que ofereix el Consorci AOC. Com sol·licitar l’alta?

Un cop realitzada l’alta, es facilitarà a l’ens:

 • Documentació de treball sobre els ítems de transparència a preparar per introduir en el portal
 • Informació necessària per autenticar-se en el portal i poder començar a introduir aquelles dades pròpies de les que no disposem a les bases de dades dels ens supramunicipals.

Paral·lelament, des del Consorci AOC treballarem per introduir automàticament i sense cap intervenció de l’ens, totes aquelles dades de transparència que ja han estat trameses a entitats supramunicipals o bé provenen de l’ús dels serveis del Consorci AOC.

Formació sobre el servei de Portal de Transparència

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en col·laboració amb les Diputacions, la Generalitat i el Consorci AOC, organitza una sèrie de formacions a diferents demarcacions. Podeu consultar el contingut i inscriure-us en el següent enllaç: Formació Portal Transparència

Estructuració del portal de transparència

Des del Consorci AOC, amb la col·laboració de les Diputacions, hem treballat en una estructura de continguts (veure document a l’enllaç), que és la que ofereix el servei de Portal de Transparència i que ordena la informació de manera que sigui fàcil i intuïtiva de localitzar per part del ciutadà i amb un vocabulari comprensible.

En aquest sentit, aquells ens que vulguin disposar de la solució del Consorci AOC, en el mateix document també us hem assenyalat la font de la informació (en negre, trobareu la informació que els ens hauran d’omplir i en verd, aquella informació que el Consorci AOC facilitarà directament al portal, provinent de fonts de dades supramunicipals o bé de l’ús de productes i serveis del Consorci AOC).

X