Més de la meitat dels usuaris de certificats digitals els utilitzen en les seves relacions amb l’Administració

RatolíUn 63,4% dels usuaris d’Internet a Espanya interactuen amb l’e-Administració, segons l’Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació a les Llars elaborat per l’INE, que conté interessants dades sobre l’ús del certificat digital per a aquest tipus d’accions.

El nombre de llars amb connexió a Internet a Espanya ha crescut en els últims anys i això es nota en el comportament de la ciutadania a la xarxa, que cada vegada aprofiten més les noves tecnologies per a les gestions quotidianes, com ara els tràmits amb les administracions públiques. En aquest sentit, Catalunya, conjuntament amb Madrid, les Illes Balears i el País Basc es troben entre les comunitats amb més ús de la xarxa, per sobre de la mitjana, en els tres indicadors informats sobre l’ús dels ordinadors.

Per altra banda, en relació amb els serveis al núvol, el 30,9% dels usuaris els ha utilitzat per a emmagatzemar arxius i el 26% per a compartir fitxers.

En relació amb l’ús de l’Administració Electrònica, com hem comentat, un 63,4% de les persones que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos ha contactat o interactuat amb les administracions o serveis públics a través d’Internet per motius particulars. En concret, el 60,0% d’usuaris d’Internet declara haver obtingut informació en l’últim any de les pàgines web de l’Administració, el 44,1% que ha descarregat formularis oficials i el 37,1% diu haver enviat formularis emplenats.

En relació amb l’ús de certificats digitals, només el 14,9% de les persones que disposen de DNIe i són usuàries d’Internet l’han utilitzat algun cop en les seves relacions amb l’Administració. En canvi, en relació amb la resta de certificats, si bé el col·lectiu és molt menor, els utilitzen amb molta més intensitat. D’aquesta manera, el 58,2% els ha utilitzat en les seves relacions amb les administracions públiques, el 21,2%, amb empreses i el 35% per a la signatura en línia de documents.

Podeu consultar un informe resum més ampli sobre l’enquesta en el següent enllaç: Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació a les Llars

L’Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació a les Llars, ha estat realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i l’Institut d’Estadística i Cartografia d’Andalusia (IECA), en l’àmbit de les seves respectives comunitats autònomes, i segueix les recomanacions metodològiques de l’Oficina d’Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

X