L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya publica el servei Activitats de formació de l’Escola de Policia de Catalunya

A partir del 4 de febrer d’enguany, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya publica el servei d’Activitats de formació de l’Escola de Policia de Catalunya .

Amb aquest servei es gestionen les inscripcions dels ens locals i la resta d’organismes del sector públic català a les activitats de formació dutes a terme a l’Escola de Policia de Catalunya.

També, servirà per realitzar les comunicacions de tancament de l’activitat i els farà arribar la documentació associada.

No s’acceptarà cap inscripció que no sigui enviada per aquest canal.

X