L’Espai de formació oberta de l’EAPC incorpora nous continguts en matèria jurídica i de transparència

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat a l’Espai de formació oberta nous continguts en matèria jurídica que recullen el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics i el Decret 8/2021, que desplega la llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

També s’han publicat els continguts sobre la Tramitació del procediment administratiu digital. Visió jurídica, de la funció d’administració digital.

Així mateix, els espais temàtics d’Aprofundiment en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques, el de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades  ofereixen una anàlisi aprofundida sobre l’actualitat d’aquestes matèries, a càrrec d’experts col·laboradors i formadors de l’Escola.

Font: EAPC

X