Les dades obertes, gran repte del grup dels països del G7

Xips

Mentre que els membres del G-7 (anteriorment G8) es va comprometre, l’estiu del 2013, a fer que les dades que generen fossin obertes per defecte i utilitzables per a tothom, actualment, molts dels seus plans d’acció de dades obertes mostren vacil·lacions i dificultats per garantir la gratuïtat de les seves dades.

Aquestes conclusions han sorgit de l’anàlisi realitzat per la Fundació Sunlight, que ha estat seguint el desenvolupament de la Carta de Dades Obertes del G8 des que es va signar. Els líders del G8 van acordar seguir cinc principis de dades obertes i publicar els seus propis plans nacionals d’acció detallant com aplicar la Carta. Quatre països han fallat en posar en marxa els seus plans per a la data límit d’octubre de 2013, i Alemanya no té encara publicat el seu pla.

En el següent article, s’examinen tots els plans nacionals d’acció del G-7 disponibles (a més de la UE) i els comparen amb els acords presos a la Carta d’Open Data. L’anàlisi se centra a detectar les tendències, les millors pràctiques trobades i les àrees de millora.

La Fundació Sunlight és una organització sense ànim de lucre, el 2006 a Estats Units, amb l’objectiu de proporcionar transparència i fer més accessible la informació generada pel govern.

X