L’ERES 2.0 incorpora noves funcionalitats

A partir del 15/07/2020 s’ha habilitat una nova versió de l’ERES 2.0 que incorpora algunes noves funcionalitats com:

  • Possibilitat de marcar registres amb diligència.
  • Marcar registres anul·lats.
  • Limitar visualització de tipologies documentals pels registres d’entrada i sortida.

Podeu consultar el detall incorporats als manuals actualitzats del servei.

X