L’entrada en vigor del Reial Decret 203/2021 i els serveis de l’AOC

Després d’una altra pròrroga de la plena implantació de l’administració electrònica, des del 2 d’abril de 2021 produeixen efectes les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques respecte el registre electrònic d’apoderaments, el registre electrònic, el registre de funcionaris habilitats, el punt d’accés general electrònic de l’administració i l’arxiu únic.

El mateix dia també entra en vigor el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, que té com a objectius millorar l’eficiència administrativa, incrementar la transparència i participació, garantir serveis digitals fàcilment usables i millorar la seguretat jurídica.

Es tracta d’una disposició molt esperada, ja que aporta llum respecte les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, sobretot perquè desenvolupa i concreta l’ús dels mitjans electrònics amb l’objectiu de garantir que els procediments administratius es tramitin electrònicament tant per l’Administració com per la ciutadania. També persegueix garantir serveis digitals fàcilment utilitzables.

Aquest Reial Decret, entre d’altres qüestions:

  • Determina el contingut mínim de les seus electròniques de les Administracions Públiques.
  • Estableix disposicions sobre la identificació i autenticació de les Administracions Públiques i de les persones interessades (inclosa sobre l’acreditació de la representació).
  • Aclareix que només els empleats públics estan legitimats per a accedir a la informació objecte de transmissió entre Administracions Públiques.
  • Desenvolupa com s’ha d’efectuar la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics.
  • Estableix els codis del Sistema d’Informació Administrativa (SIA) i els del Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) com l’element a partir del qual es realitzaran els intercanvis de dades i documents interoperables.
  • Concreta l’operativa de digitalització i copiat autèntic de la documentació en paper en poder de les Administracions Públiques i l’aportada per l’interessat a incorporar a un expedient administratiu.
  • Modifica l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.

Els serveis de l’AOC us permetran complir les disposicions del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, ja que des del primer moment treballem per a adaptar-los al més aviat possible en tot allò que sigui necessari per tal de que els usuaris compleixin amb el màxim rigor.

X