L’APDCAT implanta diversos serveis per donar compliment al deure de tramitació electrònica

ordinador-taula-groga

Les entitats compreses dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i que estan integrades a l’EACAT, s’han de relacionar amb aquesta a través dels nous serveis que s’implanten, en compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els gestors d’EACAT trobareu aquests serveis amb les denominacions següents:

  • ACPD – Procediment de tutela de drets
  • ACPD – Procediment sancionador
  • ACPD – Informació prèvia
X