La Tramesa genèrica, una nova versió més fàcil i completa

A partir del 15 d’abril, s’habilita una nova versió del servei genèric de la Tramesa genèrica. Trobareu un formulari més complet i fàcil de gestionar.

Dins dels canvis podem destacar tres novetats:

  • La incorporació d’informació complementària i documentació annexa per als dos tipus de tramesa genèrica (l’opció Tramitació interadministrativa entre AAPP catalanes i l’opció Documentació registrada destinada a altres AAPP catalanes).
  • La possibilitat d’incorporar més d’un interessat i un representant, que podran ser en ambdós casos o bé persona física o bé persona jurídica. Aquesta incorporació lògicament només es dona en el cas de la tramesa genèrica quan s’utilitza per trametre Documentació registrada destinada a altres administracions públiques catalanes.
  • La possibilitat de trametre la tramesa genèrica directament a una unitat administrativa de l’ens de destinació, sempre que el gestor d’usuaris de l’entitat de destinació hagi creat prèviament un grup d’usuaris que correspongui a aquesta unitat. Això implicarà que tots els usuaris del grup d’usuaris de l’ens de destinació puguin visualitzar la tramesa genèrica rebuda. Trobareu més informació en la FAQ GU – Com crear grups d’usuaris?

És molt important que tingueu en compte que les entitats públiques que disposeu d’una integració amb EACAT i accediu al servei de la Tramesa genèrica, tant si ho feu des de la vostra aplicació com des del portal EACAT, disposareu de la versió antiga de la Tramesa genèrica.

Per facilitar-vos la tramitació amb aquesta nova versió de la Tramesa genèrica us hem actualitzat el Manual de la tramesa genèrica.

X