La Pedra Rosetta de Via Oberta: la Carta de servei

Via Oberta ofereix la consulta d’un gran ventall de dades interoperables, estructurades en diferents serveis. Cada servei correspon a un conjunt de dades relacionades amb un cedent, i s’estructura en diferents modalitats de consulta.

Per a cada servei hi ha un document que recull les característiques, les modalitats disponibles, com fer les consultes i el resultat a obtenir; aquest document és la Carta de servei.

Per què la Carta de servei és un imprescindible de Via Oberta?

  • Abans de sol·licitar el servei: permet conèixer quines modalitats s’ofereixen, per tal que sol·liciteu la que més s’adapti a les vostres necessitats, respectant així el criteri de proporcionalitat en l’accés a les dades.
  • Un cop l’ens ja disposa del servei: s’hi troba el detall sobre com realitzar les consultes, els possibles resultats a obtenir i com interpretar-los.

Les Cartes de servei estan agrupades en funció de l’emissor de les dades (administració de l’estat, Generalitat, administració local o col·legis professionals)

Consulta tota la informació per treure el màxim profit de Via Oberta al Portal de Suport.

X